Đêm xuân 85

Tác giả:

Đèn khuya Hà Nội… Trên Lăng
Một vầng trời sáng như trăng đêm rằm
Bốn nghìn năm, bốn mươi năm
Toả quanh nơi Bác đang nằm, hào quang…
(1-1-1985)

Thảo luận cho bài: "Đêm xuân 85"