Đêm xuân nghe mưa

Tác giả:

Xuân trung nhất dạ vũ,
Thiên hạ bán niên tâm.
Khán thủ dương hoà ý,
Hỉ vô tiêu sắt ngâm.

Dịch nghĩa

Giữa mùa xuân, một đêm mưa,
Lòng thiên hạ cảm thấy như đã qua nửa năm.
Khắp nơi đầy ý vị dương hoà,
Rất vui vẻ, không có điệu ngâm buồn tê tái.

 

Nguồn: Nét bút thần, Tân Việt xuất bản, Hà Nội, 1944

Thảo luận cho bài: "Đêm xuân nghe mưa"