Đền Chử Đồng Tử

Tác giả:

Đâu cát che thân chàng họ Chử
Mà mình công chúa ngó ngần trăng
Mây khói bâng lâng trời ảo xứ
Tình bằng già trăm mối nhện giăng

Thảo luận cho bài: "Đền Chử Đồng Tử"