Đến Cùng Tôi

Tác giả:


Thơ Phạm Ngọc 


 

Đến cùng tôi em cơn mưa mùa hạ
bay qua đời vội vã những buồn vui
nắng trong tôi năm tháng có ngủ vùi
vẫn lung linh nơi em ngàn nỗi nhớ

Đến cùng tôi nồng nàn như hơi thở
môi em hồng hoa phượng đỏ ngày xưa
áo em vàng – vàng cả những giòng thơ
tôi bỗng thấy ngaị ngùng trong ngôn ngữ

Đến cùng tôi em loài hoa viễn xứ
hong tóc buồn ru mộng đã tàn phai
thời gian trôi chân mỏi bước miệt mài
xa xôi quá tình là cơn sóng dữ

Đến cùng tôi dẫu mùa xuân đã cũ
dẫu mặt trời chìm khuất ở trên cao
em trong tôi cơn mưa hạ ngọt ngào
rơi lặng lẽ qua đời tôi rất nhẹ

Đến cùng tôi bước chân nào rất khẽ….

 

Thảo luận cho bài: "Đến Cùng Tôi"