Đèn không hắt bóng

Tác giả:

( viết cho CL)
Về cho tròn
tuổi mộng đời
Khép buồn
nâng cánh hạc trời vụt cao
Bờ trăng
dậy sóng hôm nào
Nghìn năm đẩy cuộc tình vào phiêu du
Tuyệt nhiên lãng đãng sa mù
Trời Thu hắt ngọn
vi vu bạt ngàn
Sợi lòng
ngân một âm vang
Nghe còn mấy nhịp
cung thang đầu ghềnh
Nương theo con sóng bập bềnh
Dìu nhau tóc gió
dài thêm nửa đời
Tô cho thắm
một vành môi
Nở cho nhau
trọn nụ cười cho nhau
Chiều
đem ngày cũ qua mau
Hồn phiêu bạt
chút tình sau cuối mùa
Đời như khung cửa gió lùa
Chờ nghe một tiếng
guốc khua đầu thềm
Hạc gầy bay vút
chiều lên
Người ôm cánh mỏng
chờ bên cội sầu
Đèn không hắt bóng đêm thâu . . .

Đình Nguyên 

Thảo luận cho bài: "Đèn không hắt bóng"