Đến Trường

Tác giả:


(từ “hát với tôi”, hộn sinh viên Stuttgart, 1970)

Tung trời xanh én nô đùa reo mừng
Ta đi mau gió là đà vướng chân
Trong nắng tươi hát cười lòng ta bay theo mây hồng
Ngắm ngắm xem xem đời mừng xuân
Dưới áng cây kìa trường làng ta
Ðang chào đón thiết tha
Trên trường vui ngói âm thầm rêu mờ
Nơi tôn nghiêm chốn trau dồi trí thơ
Ta ước mong có ngày làm rạng danh cho quê nhà
Nước nước non non tràn lòng ta
Dưới áng cây chập chờn cành đua
Nghe dường có hồi trống đưa

 

Thảo luận cho bài: "Đến Trường"