Đều là thiên kim chọc họa – Trịnh Nghiên

Tác giả:

Văn Án

Tục ngữ nói đắc hảo, tiểu nhân cùng nữ nhân đắc tội không được, ai ngờ hiện tại ngay cả”Hạ nhân” cũng không có thể được tội . . . . . .

Năm đó bất quá là cự tuyệt họ Gia Cát diệp đích kì yêu, nàng phương hoán thanh hôm nay sẽ rơi vào”Gia tài tan hết” đích kết cục? Chính cái gọi là”Phong thuỷ thay phiên chuyển” , này tiểu hạ nhân biến hóa nhanh chóng thành Đại lão bản, còn chỉ định phải nàng”Lâm an thứ nhất mỹ nhân” đến phủ đương một năm đích nha hoàn, nếu không sẽ làm cho Phương gia chưa gượng dậy nổi. . . . . . Bất đắc dĩ a bất đắc dĩ, vì lão phụ, vì Phương gia, chỉ có nha một cắn, nhận thức lạp!

Hô. . . . . . Mệt chết ! Nàng này”Thiên kim nha hoàn” sao làm được đến này đó việc nặng nhân đâu? Thối họ Gia Cát diệp, phá hư họ Gia Cát diệp, dám can đảm như thế ngược đãi nàng, bọn họ đích cừu kết khi đến bối tử lạp! Không có nghe sai đi? Tất cả mọi người nói hắn đối chính mình cũ tình khó quên, phải nàng đương nha hoàn chỉ vì tái tục tiền duyên, là thật đích sao không? . . . . .tải xuống

Lưu ý: Truyện được đưa lên với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận trong cộng đồng yêu thích tiểu thuyết, đồng thời giúp đỡ các bạn không có điều kiện đọc truyện do giới hạn về ngôn ngữ, địa phương, hay điều kiện tìm mua sách…. có thể tiếp cận tác phẩm.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả cũng như bản quyền chuyển ngữ. Chúng tôi  tôn trọng các dịch giả, cộng đồng yêu thích tiểu thuyết cũng như những bạn đã biên tập, gõ lại truyện và tạo ebook tại các nguồn truyện lớn như e-thuvien, Stent, tangthuvien… và chủ nhân của các wordpress cá nhân khác bằng cách đề tên dịch giả, biên tập và người làm ebook.

Đều là thiên kim chọc họa

Tác giả : Trịnh Nghiên

Hệ liệt : Đại bài nha hoàn 4

Thảo luận cho bài: "Đều là thiên kim chọc họa – Trịnh Nghiên"