Đi Bắn Vịt

Tác giả:

Vào một chiều ta đi bắn vịt
Bước lang thang trên cánh đồng vàng
Mắt quanh quẩn như tìm kho tàng xưa cổ
Vài ba tiếng dẵm nát lá vàng khô
Vịt ơi vịt ! ngươi bay về đâu ?
Để đạn ta bay về chốn mơ hồ
Bỗng xọat ! xoạt !
Cánh chim bay loạn bốn hướng phương trời
Đàn gà gô phành phạch cánh bay
Ra có vẻ , chúng tôi đây nè !
Bằng ! Bằng ! Bằng !
Chẳng có con nào toi mạng , rụng lông
Nhớ khi xưa ta là tay thiện xạ
Giờ bắn vịt , gà chẳng rớt lông măng
Ôi thời oanh liệt đã qua
Súng ta đã hết đạn rồi

HH 14/1/2004

Thảo luận cho bài: "Đi Bắn Vịt"