Đi câu

Tác giả:

 

Ta thích ngồi câu bên bờ sông
Để cho tâm trí được phiêu bồng
Cá chẳng đớp mồi càng thích thú
Miễn là câu được đám mây bông

 

Thảo luận cho bài: "Đi câu"