Đi đái bùn nẩy

Tác giả:

Quân tử anh hùng đâu vắng tá
Để cho nê thổ nảy chơi xuân
(Quế Sơn thi tập)

nẩy: từ cổ, có nghĩa trơn lầy, sình lầy.

Bài thơ tả cảnh thực đi đái ở chỗ bùn lầy, bị bùn bắn lên chỗ ấy; nhưng cái ý tinh nghịch đáo để lại ở chỗ không trách đám bùn đất (nê thổ) mà lại trách quân tử, anh hùng…

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008

Thảo luận cho bài: "Đi đái bùn nẩy"