Đi đến những bài ca

Tác giả:

Sẽ rực rỡ hơn bảy sắc cầu vồng
Là chiếc cầu giản dị bắc qua sông
Làm bằng nứa và dây rừng kết lại
Có một bận bàn chân người vận tải
Đã qua đây trong cơn bão nghiêng rừng
Người qua cầu đưa võng gió sang sông
Như cánh chim đại bàng hoá đá
Bàn chân đất lấm bùn thành phép lạ.

Thảo luận cho bài: "Đi đến những bài ca"