Đi Giữa Đường Trăng

Tác giả:


thơ Xuân Diệu


Vườn trăng đêm ấy nhiều trăng quá
Ánh sáng tuôn đầy những lối đi
Tôi với người yêu qua nhẹ nhẹ …
Im lìm, không dám nói năng chi

Bâng khuâng chân tiếc dậm lên vàng
Tôi sợ đường trăng tiếng dậy vang
Ngơ ngác hoa duyên còn núp lá .
Và làm sai lỡ nhịp trăng đang .

Dịu dàng đàn những ánh tơ xanh,
Cho gió du dương điệu múa cành ;
Cho gió đượm buồn, thôi náo động
Linh hồn yểu điệu của đêm thanh .

Chúng tôi lặng lẽ bước trong thơ ,
Lạc giữa niềm êm chẳng bến bờ .
Trăng sáng, trăng xa, trăng rộng quá !
Hai người, nhưng chẳng bớt bơ vơ . 

 

Thảo luận cho bài: "Đi Giữa Đường Trăng"