Di Linh cảm mến

Tác giả:

Mai anh về thở gió Di Linh
Em ngồi nhớ trong thành phố cổ
Mưa làm dấu dọc đường quốc lộ
Gốc cây me máu chảy tên mình

Mai anh về ba lô nhẹ tênh
Em gửi chi cho vùng đất đỏ
Còn nốt một chuyến xe thổ lộ
Anh sẽ về đúng lúc trăng lên

Anh sẽ về giữa phố không tên
Bạn gái vài đứa nhớ đứa quên
Khốn nạn chưa! Di Linh cảm mến
Nơi em không đến được bao giờ

Mai anh về Di Linh làm thơ
Trầm hương bay lên từng trang vở
Đất miền Đông vô cùng tươi đỏ
Trắng trong có trở lại bao giờ?

Mai ai hát bên hồ than thở
Anh sẽ làm đất đỏ – phù điêu!

Nguồn: Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến, Hoàng Nhuận Cầm, NXB Hội Nhà văn, 2007

Thảo luận cho bài: "Di Linh cảm mến"