Đi ngang qua tòa Khâm-sứ

Tác giả:

Sao lại tan hoang đến nỗi này?
Gọi tòa Khâm-sứ ở đây đây.
Nhảy đầm viện cũ chan mưa gió,
Tiếp khách phòng xưa loạn cỏ cây.
Chị Bếp anh Bồi không đoái tưởng,
Thầy Thông cậu Ký cũng xa bay.
Quả bom cách mạng ai tàn phá,
Đô hộ thôi rồi chánh phủ Tây!

(Nhâm-thìn, 1952)

Thảo luận cho bài: "Đi ngang qua tòa Khâm-sứ"