Di Sản Hán Nôm Việt Nam Thư Mục Đề Yếu – Bổ Di I

Tác giả:

Di Sản Hán Nôm Việt Nam Thư Mục Đề Yếu – Bổ Di I (Quyển Hạ Và Quyển Thượng)

Thực hiện kế hoạch biên soạn bộ Di sản Hán Nôm Việt Nam – Thư mục đề yếu gồm nhiều tập mà 3 tập đầu đã hân hạnh ra mắt bạn đọc cách đây 9 năm (Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 1993), nay chúng tôi tiếp tục cho in tập Bổ di I, nhằm cung cấp những thông tin về số sách do Viện Nghiên cứu Hán Nôm còn đang tàng trữ nhưng chưa kịp giới thiệu trong 3 tập thư mục trước.
Bổ di I này được chia thành hai quyển: Quyển thượng gồm Thần sắc, Thần tích, Tục lệ (phần đầu) và Quyển hạ gồm Tục lệ (phần cuối), Địa bạ, Cổ chỉ, Xã chí cùng Phục lục. Trong Bổ di I các đơn vị thư mục thuộc các chủng loại khác nhau sẽ không xếp lẫn với nhau, mà tách ta thành 6 mảng lớn như tình hình vốn có của ký hiệu văn bản, theo trình tự AD (Thần sắc), AE (Thần tích), AF (Tục lệ), AG (Địa bạ), AH (Cổ chỉ), AJ (Xã chí).
6653_p12578
Trong mỗi mảng, ở tên các mục sách, phần viết bằng chữ Quốc ngữ được đưa lên trước và xếp theo trật tự chữ cái tiếng Việt. Kế đó là phần viết bằng chữ Hán (hoặc Nôm, nếu có). Mỗi đơn vị thư mục đều có kèm theo một mã số và được ghi liên tục từ đơn vị thư mục đầu mang mã số 1 ở mảng Thần sắc đến đơn vị thư mục cuối mang mã số 2280 ở mảng Xã chí.
Hy vọng tập Bổ di I này sẽ giúp ích được pbần nào cho những ai muốn tìm hiểu, tra cứu về thần sắc, thần tích, tục lệ, địa bạ, cổ chỉ và xã chí Việt Nam.

Thông tin chi tiết

  • Tác giả: Ts. Trần Nghĩa
  • Nhà xuất bản: Nxb Khoa học xã hội
  • Nhà phát hành: Chưa có
  • Khối lượng: 2400.00 gam
  • Kích thước: 16×24 cm
  • Ngày phát hành: 2003
  • Số trang: 1791

Thảo luận cho bài: "Di Sản Hán Nôm Việt Nam Thư Mục Đề Yếu – Bổ Di I"