Đi Thuyền

Tác giả:

Thuyền qua, mà nước cũng trôi
Lại thêm mây bạc trên trời cũng bay
Tôi đi trên chiếc thuyền này
Dòng mơ tơ tưởng cũng thay khác rồi
Cái bay không đợi cái trôi
Từ tôi phút trước, sang tôi phút này…

Xuân Diệu

Thảo luận cho bài: "Đi Thuyền"