Đi Tìm

Tác giả:

Tôi khao khát một mối tình
Một tình yêu chỉ riêng dành cho tôi
Để ngày tôi ngắm tôi soi
Để đêm đắp áo cho người xông hương
Để xa tôi nhớ tôi thương
Để gần tôi thấy thiên đường ở bên
Để khi trống trãi ưu phiền
Ngã vào lòng bạn là tan hết sầu
Để khi nước lớn sông sâu
Được cầm tay bạn qua cầu bình yên
Tôi đang khao khát đi tìm
Một tình yêu chỉ là riêng của mình

(Lam Luyến)

Thảo luận cho bài: "Đi Tìm"