Đi tìm

Tác giả:

Tặng T.Đ

Xin một chiều nhẹ dạ

Em không cần phấn son

Cứ diện chiếc juyp ngắn

Chúng ta chìm chỗ hôn

Hôn lên ngày xa vắng

Hôn lên ngày thật buồn

Anh hôn về trẻ lại

Em hôn về lớn khôn

Chúng ta đứng cao hơn

Mọi tráo trơ, dối trá

Chúng ta nào vô ơn

Ngọn cỏ xanh, chiếc lá…

Chúng ta không đánh quả

Lòng cả tin của chiều

Em cứ diện juyp ngắn

Chúng ta tìm chỗ yêu

Yêu lên ngày nắng cháy

Yêu lên ngày mưa sa

Em yêu thời chưa tới

Anh yêu thời đã qua

Chúng ta luôn cô đơn

Trước bao nhiêu hợm hĩnh

Chúng ta càng cô đơn

Trước bấy nhiêu toan tính

Biết bao lời phỉnh nịnh

Trên khóe môi xu thời

Lũ bất tài xúng xính

Trong nhiễu điều ma trơi

Không, chiều không nhẹ dạ

Em cần gì lược gương

Cứ diện chiếc juyp ngắn

Chúng ta tìm chỗ thương

Thương lên ngày cay đắng

Thương lên ngày ngọt ngào

Anh thương về cổ tích

Em thương về ca dao

Chúng ta không phàm tục

Giữa cuộc đời nhốn nhao!

Thảo luận cho bài: "Đi tìm"