Đi Trại Hè

Tác giả:


 

Đi trại hè em đi trại hè
Nghe lòng vui sướng theo ngàn tiếng ve
Đi trại hè em yêu sao mùa hè
Nhuộm đỏ ước mơ bao ngày mong chờ
Cùng đàn tiếng ve chúng em vui hè

Mùa hè gọi em đi leo núi, gió lao xao hát lên niềm vui
Bao mong chờ nay đến rồi, bạn bè của chúng em đây rồi

 

Thảo luận cho bài: "Đi Trại Hè"