Đi Vào Tương Lai

Tác giả:


Muốn.. làm cơn gió cùng làn mây dần trôi khắp phương trời
Bao sầu đau sẽ vơi, muốn quên đi ngày dài tăm tối.
Muốn.. làm tia nắng, đem ánh sáng niềm tình đến muôn người
Đang chìm trong bóng đêm, những đam mê thật yếu đuối.
Xin đừng gieo dối gian, hận thù cho nhau, đời phải úa mầu.
Hãy quên mình, dù trông gai, ta cùng nhau sánh vai,
đi vào tương lai ngày mai sáng ngời.
Hãy tin rằng, đời luôn đẹp tươi…

 

Thảo luận cho bài: "Đi Vào Tương Lai"