Đi

Tác giả:

Em đi bỏ lại ruộng đồng
Vồng thương liếp nhớ mênh mông bãi bờ
Bắp bên nớ chưa trổ cờ
Bên ni sớm héo nỗi chờ trăm năm

Anh đi bỏ nụ chớm rằm
Lạc mùa hoa, khuyết mùa trăng xứ người
Thị thành thiếu mực mồng tơi
Hồn thơ từ đó tơi bời điệu quê

Thảo luận cho bài: "Đi"