Dĩa Cơm Chiên Thập Cẩm

Tác giả:

Những hạt gạo rời…
Là những hồn người từ muôn ngã…
Chia chung một chiếc dĩa Đời
của muôn ngàn sự khác biệt
Sở thích và Tư tưởng
Đuổi xô nhau…

Chút màu vàng của trứng
Chút màu đỏ của thịt xương
Chút màu xanh của cây cỏ tơ vương
Chút màu nâu của những linh hồn thiêu cháy

Ta vẫn là ta của những tháng ngày giận lẫy
Hay đã là mình
của những gió trời nào
trói chặt những đời vay…

Thảo luận cho bài: "Dĩa Cơm Chiên Thập Cẩm"