Diềm bâu

Tác giả:

Có đâu răng khểnh mà xinh thế
Núm má đồng tiền hoáy nước reo
Hội hè gấm vóc bên là lụa
Chẳng chạnh diềm bâu tủi áo nghèo

Ừ mây ngũ sắc ừ sao sa
Người ta sang đẹp với người ta
Cầu cho thiên hạ trên mình cả
Giữ phận em lo nếp vải nhà

Bền chắc nâu sồng duyên mộc mạc
Lá mạ hoa hiên để dập dờn
Ấy ai cuốc bọn cười vang nhất
Chuông khánh mong gì trong trẻo hơn.
Nguồn: Đôi mươi quan họ (thơ), Anh Vũ, NXB Văn học, 1994

Thảo luận cho bài: "Diềm bâu"