Điểm Huyệt Đời Anh

Tác giả:

Khi em nhảy vào lòng anh
Ngón tay điểm huyệt bài thơ xanh tình
Khi em nhảy vào lòng mình
(Là) ơi tiếng gọi thình lình thân thương
Khi em huyệt điểm vui buồn
Là đời bao nỗi cuống cuồng chạy theo

9 tháng 7, 02

Thảo luận cho bài: "Điểm Huyệt Đời Anh"