Điềm Thái Hoà

Tác giả:

Bước chân Di Lặc thoáng gần xa
Điềm báo rồi chăng buổi Thái Hoà
Nước chẩy đưa dần mây tới bến
Trăng lên đẩy ngược bóng về hoa.
Nhịp nhàng với trước sau không khác
Chót vót trong trời đất có Ta!
Hội mở tháng Tư lòng hiện Phật
Sáng trưng muôn hạt cát Ngân Hà
Saigon, tháng 5, 65

Bài thơ này còn được tuyển lại trong tập Bút nở hoa đàm.

Nguồn: Ánh trăng đạo lý, Nha Tuyên uý Phật giáo xuất bản, 1966

Thảo luận cho bài: "Điềm Thái Hoà"