Diễm Tình

Tác giả:

Đời anh vốn buồn chợt đâu em tới cho anh mối tình ngọt như con suối ngon như chén quỳnh thơm như vườn hồng
Ôi thiên diễm tình Diễm tình cao sang diễm tình mang mang

Rồi anh hết buồn từ khi em tới cho anh nếm tình đẹp như hoa gấm xinh như dáng hồng êm như nhạc vàng
Ôi thiên diễm tình Diễm tình cao sang diễm tình mang mang

Anh ngỡ anh là Đường Minh Hoàng Đường Minh Hoàng của Dương Quý Phi… Có khi anh thấy anh là vua Phù Sai, vua Phù Sai trên Cô Tô Đài yêu nàng Tây Thi …

Trần gian bỗng thành Bồng Lai tiên giới khi anh biết rằng tình em mang tới không chi sánh bằng không chi đẹp bằng … Ôi thiên diễm tình Diễm tình cao sang diễm tình mang mang

Thảo luận cho bài: "Diễm Tình"