Diêm

Tác giả:

Có người ví tình yêu như vỏ với que diêm

Nhưng em không nghĩ thế
Bởi que diêm một lần sáng lóe
Còn vỏ bao cháy đến trăm lần.

Em không thể là phần sẫm nơi vỏ kia
Để làm sáng…
rồi đốt liệm đời những que diêm mỏng mảnh
Nơi hết lần này đến lần sau lấp lánh
Rất đa tình rồi phụ bạc như không.

Nhưng em sẵn sàng làm chiếc que
Dám đốt cả trái tim diêm sinh bé xíu
Cháy đến tận cùng của thân tăm trắng trẻo
Dù kiếp tàn nhưng hiểu: đã được yêu!

Dẫu cho anh có tham đến bao nhiêu
Và sau những cuộc tình chỉ dăm ba vết xước.
Không oán hờn đâu vì em tin mình được
Chứ yêu nhiều, bạc phếch có gì đâu.

Nếu muốn suốt đời ở mãi bên nhau
Thì câu ví kia xin người rút lại
Bởi cái ngắn ngủi khác xa cái còn mãi mãi
Mà tình yêu cần đi suốt một đời.

Thảo luận cho bài: "Diêm"