Điên 2

Tác giả:


Điên ! ta điên ! hay ta dại …
Điên ! ta điên hay ta khù khờ !!!
Bàn tay năm ngón, có ngón ngắn ngón dàị
Có ngón khù khờ nên trao em mối chân tình …
Điên bởi ta điên nên em quay mặt !!
Điên bởi ta điên nên em cười đùạ.
Tưởng em danh giá như anh đã hy vọng …
Nào biết côn trùng chỉ sống kiếp thiêu thân….
Ôi ! ta điên hay người điên….
Điên u mê hay điên danh vọng ????
Đời điên những xa hoạ.
Người điên những điêu ngoạ.
Còn ta điên tình u tối !!!!!!!!
Điên ! bởi ta điên nên ta tin lời người !
Điên ! bởi ta điên nên ta yêu thật thà…
Rồi mai đây chỉ có ta về trong nỗi xót xạ.
Đời chỉ gượng cười với mối tình điên ……

 

Thảo luận cho bài: "Điên 2"