Điện Thoại Cô Đơn

Tác giả:


Đã lâu không nghe ai gọi đến nữa
Chiếc phone trong tay buồn như lá khô
Ngoài sân chim hót véo von
Gọi nhau xôn xao mái hiên
Như hồi chuông nhớ

Đã mấy hôm liền tôi mong chờ không thấy
Những tiếng chuông reo vang em đêm hôm ấy
Chắc đã quên quên thôi không còn nhớ chi
Cuộc đời rồi lãng quên mau

Sáng mai thức dậy còn mơ được nghe tiếng chuông
Tiếng ai xa gần dịu êm rộn vang trái tim
Trái tim mong chờ hồi âm buồn nhu lá khô
Lá rơi bên nhà lặng yên thời gian vỗ về

 

Thảo luận cho bài: "Điện Thoại Cô Đơn"