Điệp Khúc … Lỡ Tay

Tác giả:

Vô tình đánh rớt bài thơ

Bao nhiêu từ ngữ dại khờ bỏ đi
Vơi tay tìm lại những gì ?
Phải chăng là chút nghĩ suy ngược dòng ?

—–
Điệp Khúc … Lỡ Tay

Lời thơ mất, ngôn từ còn nguyên vẹn
Tình mất rồi , những hứa hẹn còn không ?
Những nhớ nhung theo ngày tháng phiêu bồng
Ai còn giữ ? mối hình hồng chân thật ?!

Dòng suy nghĩ lỡ tay nên đánh mất
Ai nhặt dùm những sự thật hiển nhiên
Bắt đền nhau những lời nói dịu êm
Bao vời vợi sẽ rũ mềm ngày tháng !

Tử Nhi

Thảo luận cho bài: "Điệp Khúc … Lỡ Tay"