Điệp Khúc Nhạc Sầu

Tác giả:

điệp khúc nhạc sầu

Phím rung điệp khúc nhạc sầu
Đoạn trường dấu ái , tình đau ngút ngàn
Hồn oan nghiệt đã nát tan
Nửa còn vương vấn chưa màng bỏ đi

Nhạc theo khúc nhạc tình si
Nhạc theo những cõi vân vi sự đời
Nhạc dường như đã rụng rơi
Nhạc đang gãy vụn giữa thời khắc yêu

Thảo luận cho bài: "Điệp Khúc Nhạc Sầu"