Điều Bình Thường

Tác giả:

 

 

Có những điều bình thường ở trong cái phi thường
Anh chẳng dám khinh thường những điều vụn vặt
Khi con gà nhường thức ăn cho bầy con
Anh chợt hiểu tình gia đình rất thật

 

Thảo luận cho bài: "Điều Bình Thường"