Điều Em Không Nói

Tác giả:

có hay không những giọt mưa riêng
rơi xuống mắt em chiều bỏng nắng
để ta thấy có điều chi thấp thoáng
như nỗi đau xưa lằng lặng dấy lên

vài bước chân không biết lạ – quen
phố vật vã cồn cào như sóng
em ở đó lời thầm thì tuyệt vọng
ta nghe trời nghiêng nặng vạt mây về

Thảo luận cho bài: "Điều Em Không Nói"