Điệu Huyền

Tác giả:

Những điệu huyền bay, lạc khắp thôn

Từng nhà, đây đó hẹn nhau buồn,
Có cô dâu mới nhìn sông nước
Sực nhớ quê nhà, giọt lệ tuôn.

Lưu Trọng Lư

Thảo luận cho bài: "Điệu Huyền"