Điệu La Thứ Chia Ly

Tác giả:

Thì anh cứ đi
Về miền yêu dấu
Cơn mưa tháng sáu
Chim nhỏ ướt mi
Một lần gặp gỡ
Một trời chia ly
Sân bay mùa hạ
Cỏ cây thì thầm
Ôi! Con chim nhỏ
Thôi chẳng còn chi
Nhìn ngôi vườn cũ
Chim đành quay đi
Nỗi buồn ở lại
Chào mi.

Hướng Dương

Thảo luận cho bài: "Điệu La Thứ Chia Ly"