Điệu Ru Không Thành Tiếng

Tác giả:


Thanh Vi


Giây phút anh cất tiếng chào đời
Khoảng trời sáng vì sao xanh

Nhịp nôi ru anh
Giữa không trung thánh thiện
Riêng em đơn lẻ từ đây
Trái tim anh đang thở
Trái tim không đập cho em
Không chia em buồn vui
Không chia em nỗi khổ
Trọn những mùa đông lạnh lẽo
Em lang thang giữa loài người
Với điệu ru – hát tặng anh
Từ làn môi không thành tiếng
Nếu anh sinh lần nữa
Lần nữa anh sinh
Em sẽ chẳng tặng anh cho ai 

Thu Phương trình bày

 

Thảo luận cho bài: "Điệu Ru Không Thành Tiếng"