Điều Ước Cuối Cùng

Tác giả:

Yêu người trong bão khôn nguôi
Ðể yêu đời lúc nắng nôi trở trời
Giữa cơn vật đổi sao dời
Xin còn khoảng trống để ngồi bên nhau

Thảo luận cho bài: "Điều Ước Cuối Cùng"