Đỉnh Nhớ 2

Tác giả:


Thùy Trâm


Lấy chồng vừa mới hai năm
Mà nay ngăn cách, xa xăm đợi chờ
Tôi buồn, tôi khóc ngẩn ngơ
Bên bờ sông vắng thẫn thờ ngóng trông
Trông trời, trông đất, trông sông
Trông con nước chảy sao lòng đớn đau

Chồng tôi ở giữa rừng sâu
Bao nhiêu gian khó, phong sương dãi dầu
Núi cao có thấu lòng đau
Sông dài có thấu đoạn trường nhớ nhung
Trời cao mây núi mông lung
Xa chàng xa quá … mịt mùng dấu xưa
Chàng ơi! khóc mấy cho vừa
Chàng ơi! yêu mấy cũng thừa
Dù cho đời có nổi trôi
Xin dâng tất cả tình em tới chàng
Bây giờ đã mấy con trăng
Bấy nhiêu ngày tháng dở dang cuộc tình

 

Thảo luận cho bài: "Đỉnh Nhớ 2"