Đỉnh Sầu

Tác giả:


 

Tôi muốn đi lên tận đỉnh sầu
Ôi đỉnh sầu cao vút
Tôi muốn đi xuống tận đáy buồn
Ôi đáy buồn thâm sâu

Tôi đi tìm thú đau thương
Đi thật lâu với chán chường
Tôi đi tìm thú cô đơn
Đi thật sâu vào đau đớn
Thấy cõi lòng bỗng lâng lâng
Giữa không gian thời gian
Vẫn vô tư triền miên

Tôi xa dần cánh tay em
Như người không biết ái tình
Tôi không còn những băn khoăn
Như nhiều đêm dài thức trắng
Hỡi ái tình đã cho ta thú yêu đương
Thì giây phút đau thương cũng đành

Tôi đã đi lên tận đỉnh sầu
Ôi đỉnh sầu cao vút
Tôi đã đi xuống tận đáy buồn
Ôi đáy buồn thâm sâu

 

 

Thảo luận cho bài: "Đỉnh Sầu"