Đồ cũ

Tác giả:

Tinh hoa gửi theo lối thời gian
Vẻ đẹp phai dần thành đồ cũ
Áo xiêm bạc như chưa có màu
Kỷ niệm tươi giờ đành ru ngủ

Bà đồng nát gánh gồng mua hết
Ðồ mới xênh xang về chật nhà
Em ở đâu, những-gì-đã-cũ?
Tôi vô tư nhặt lại bài ca

Bên khung cửa hoa hồng tàn cánh
Xoè bàn tay nhìn tuổi đi qua.
4-1996

Nguồn: Hiền là Hiền, NXB Trẻ, 2010

Thảo luận cho bài: "Đồ cũ"