Đỗ Minh Dương

Tác giả:

Đỗ Minh Dương hiện đang sinh sống tại Đồng Nai, là nhà báo, nhà thơ. Năm 1975, anh đã được giải thưởng trong cuộc thi thơ của tuần báo Văn nghệ.

Tác phẩm:
– Thư tình để ngỏ (thơ, 1990)
– Chạnh lòng (thơ, 1997)
– Tình yêu và định mệnh (thơ, 2001)
– Hành trình lục bát (thơ, 2003)
– Với miền đất đỏ (thơ, NXB Hội nhà văn, 2007)
– Đồng dao cho mình (thơ, NXB Trẻ, 2013)

Thảo luận cho bài: "Đỗ Minh Dương"