Đỗ Quyên Giục Buồn

Tác giả:

Ở đây lạ hoắc bốn bề
Đời không thật sống hẹn thề với ai?
Mấy năm làm cánh chim bay
Xa đêm cố xứ, rời ngày ấu thơ
Mấy năm có rướn ngọn chờ
Cây không kết trái, cành khô muộn phiền
Mấy năm lạc dấu quen đường
Bên trời lận đận đỗ quyên giục buồn

Thảo luận cho bài: "Đỗ Quyên Giục Buồn"