Đò sang bến mới

Tác giả:

Đò ơi, ghé bến sông này !
Nhớ chở giùm tôi, những ngày đau thương
Người ta, trăng gió yêu đương
Vỡ tan mộng ước chung đường bên nhau
Rồi đây, muôn nẻo mai sau
Nếu mà gặp lại cũng đâu dám cười
Đâu còn, tiếng gọi đò ơi !
Tình quê, đò hỡi có người chờ trông
Giờ còn đâu, để mà mong ?
Người ta đổi dạ thay lòng sang sông
Gió xuôi, sao nước ngược dòng
Sông xưa bến cũ long đong bến bờ
Sông quê, nước chảy lửng lờ
Nửa bên bến đục bao giờ mới trong ?
Chân trời, ai nỡ bẻ cong
Đò sang bến mới uổng công người chờ.

Thảo luận cho bài: "Đò sang bến mới"