Đò và bến

Tác giả:

Cuộc đời dù có trái ngang
Hãy lau nước mắt đa mang một đời
Dù cho gió cuốn, mây trôi
Ngày mưa, ngày nắng giữ lời thề xưa
Đò kia chưa đậu bến bờ
Tình này vẫn đợi, em chưa ngã lòng
Chiều nay nhung nhớ, chờ trông
Hai hàng nước mắt dòng dòng tuôn rơi
Người ơi! Em mãi đợi người
Bến em vẫn đợi đò người về neo.

Thảo luận cho bài: "Đò và bến"