Đoạn Giao Hưởng Buồn

Tác giả:


Phạm Ngọc


Trình bày:
Quỳnh Lan

[ Cm – 3/4 ] – Tempo: 125 


Có nụ cười Pa – ris
Vang.. từ phía sông Seine… vô tận
Ta, hồn phương đông, chiều hạ cuối.. gọi nhau

ĐK:

Có.. tiếng dương cầm của Trúc,
Đoạn giao hưởng buồn…
Có.. tiếng dương cầm của Trúc,
Rơi trên phiến lá buồn…

Tìm em nơi đâu
xa khuất giữa ngọn nắng
Thời gian đăng đẳng,
nụ cười em như vỡ tan

Em ơi ngày như phố
Em ơi ngày như phố
Em ơi ngày như phố
Ngày như phố. Ngày như phố…..!

[ => ĐK ……… ]

Một góc Ca – li, nghe sóng vỗ, lại nhớ..
Người xa như biển
Nụ cười ai hiu hắt vang…

 

Thảo luận cho bài: "Đoạn Giao Hưởng Buồn"