Đoản Khúc Tình

Tác giả:

Nhớ thuơng em trời chiều bỗng tím
Nguời đi rồi, sáo đã sang sông!
Tình yêu cũ, phai màu áo cũ
Em đi rồi… Sông nuớc mênh mông!!!!

(Viết theo bài hát Chiều tím hoàng hôn – Thế Hiển)
1998

Thảo luận cho bài: "Đoản Khúc Tình"