Đoàn Người Trên Biển Cả

Tác giả:


Đoàn tàu đi xông lướt gió qua ngàn sóng
Tiếng ca lừng vang ôm biết bao nhiêu oai hùng
Đoàn người đi theo gió kiếp sương hải hồ
Đi sống với bao tình nước
Gió mát trăng ngàn soi sáng
Từ Đại dương mưa gió thét reo ầm ĩ
Bắc dương mờ tan trôi xiết bao nhiêu con tàu
Đoàn người đi ôm chí sống nơi trùng dương
Tay quyết nắm tay lèo lái đến chốn mơ ngàn thét gào

Ô! Đại dương!
Lòng trai với chí hướng ngàn phương
Ô! Tàu đi!
Lòng vui với tiếng sóng ngàn phương
Gió gào lên
Tàu đi trong đêm sương mờ buông xóa buồn thương
Tàu đi nơi xa xăm ngàn hướng
Lòng người trai ôm chí biết bao lẽ sống
Tới nơi trùng dương cho đến Bắc dương xa vời
Lòng hoà ca theo tiếng sóng reo ngàn thu
Với sức đấu tranh ngàn thuở
Kiếp sống hải hồ người ơi!

 

Thảo luận cho bài: "Đoàn Người Trên Biển Cả"