Đoàn Phú Tứ

Tác giả:

Đoàn Phú Tứ sinh ngày 10 tháng 9 năm 1910 tại Hà Nội, quê quán Tử Nê, huyện Tiên Du (nay là huyện Tiên Sơn), tỉnh Bắc Ninh. Ông đậu Tú tài Pháp năm 1932 sau đó, khi đang học dở trường Luật năm thứ hai thì bỏ học đi làm báo. Ông viết cho các báo Phong hoá, Ngày nay, Hà Nội báo, Tinh hoa. Năm 1942, cùng với Nguyễn Lương Ngọc, Nguyễn Đỗ Cung, Nguyễn Xuân Sanh, Phạm Văn Hạnh, Nguyễn Xuân Khoát sáng lập nhóm Xuân thu nhã tập. Ông là cây bút nòng cốt của nhóm chủ trương hình thức văn chương không theo khuôn mẫu này. Trong sự nghiệp sáng tác, Đoàn Phú Tứ soạn kịch, hoạt động sân khấu là chính và ít làm thơ, ngoài ra ông còn là dịch giả của nhiều tác phẩm của các tác giả lớn phương Tây.

Ông là đại biểu Quốc hội Việt Nam Dân chủ Cộng hoà khoá I, giảng viên Trường Văn hoá kháng chiến Liên khu V, giảng viên Trường Văn hoá kháng chiến Liên khu IV (1947–1948), làm việc tại tạp chí Văn nghệ Việt Bắc.

Ông qua đời năm 1989 tại Hà Nội.

Tác phẩm:
– Màu thời gian (thơ, 1941)
– Những bức thư tình (kịch, 1941)
– Ngã ba (kịch, 1943)
– Trở về (kịch, 1949)
– Ghen (kịch, 1937)
– Mơ hoa (tập kịch ngắn, 1941)
– Phương pháp viết kịch (1950)

Dịch phẩm: Với bút danh Tuấn Đô, ông đã dịch một số kịch và tiểu thuyết:
– Lão hà tiện (L’Avare ou l’École du mensonge của Molière)
– Trưởng giả học làm sang (Le Bourgeois gentil homme của Molière)
– Đỏ và đen (Le Rouge et le Noir của Stendhal)
– Tuyển tập kịch Muy-sê (Alfred de Musset)
– Hài kịch Shakespeare, tập I
– Pantagruel (của François Rabelais)

Thảo luận cho bài: "Đoàn Phú Tứ"