Đoạn Tình 9

Tác giả:


1.
Ai đã từng yêu xin hãy chỉ cho tôi
tình yêu là gì trên bờ môi lạnh giá
hay trong câu kinh chiều ru vào đời nhau
từng lời nói yêu nào thì thầm hẹn kiếp sau

Tôi ngồi đây hoang phế, chờ đợi một mùa xuân
cánh én kia bay đi bao giờ trở lại
giáo đường này kinh vẫn lê thê

Điệp Khúc:
Anh giờ đây đã lỗi hẹn thề
tôi giờ đây ngồi đếm mùa xuân
khi tình tan người trông ngóng người
chờ một cuộc tình hay chờ nỗi thương đau
giáo đường xưa chuông lần hồi đỗ
ru câu kinh chiều ru cả đời nhau

2.
Tôi đã từng yêu nhưng chẳng hiểu tình yêu
chữ yêu là gì trên bờ môi lạnh giá
thay cho câu hẹn thề chờ một đời nhau
từng lời nói hôm nào nhưng người lại quên mau

Còn ai đâu thương nhớ lời hẹn một mùa xuân
cánh én kia bay đi bao giờ trở lại
giáo đường này kinh vẫn lê thê

(=> ĐK ……. )

Khánh Lan trình bày

 

Thảo luận cho bài: "Đoạn Tình 9"