Đoạn Tuyệt

Tác giả:

Nhất Linh tên thật Nguyễn Tường Tam, sinh ngày 25 tháng 7 năm 1906 tại huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương. Du học tại Pháp năm 1927 (Ðậu cử nhân khoa học tại Pháp), về nước năm 1930, vào Nam năm 1951. Sống tại Ðà Lạt từ 1953, về lại Sài Gòn năm 1958, mất ngày 7 tháng 7 năm 1963.

6

Đoạn Tuyệt xuất bản năm 1936 là một tiểu thuyết luận đề, thuật chuyện một người phụ nữ đã tiêm nhiễm những tư tưởng mới về tự do, về giá trị và quyền sống của cá nhân trong xã hội. Vì không chịu nổi những ràng buộc vô lí của chế độ đại gia đình, những tập tục hủ lậu của lớp người cũ, nàng phải “đoạn tuyệt” với gia đình để thoát li mọi áp bức và sống tự lập.

 

Thảo luận cho bài: "Đoạn Tuyệt"